Tarihi Kentlerin Hafızası: Kent Arşivleri ve Müzeleri Kitabı Yayımlandı!

Tarihi Kentler Birliğinin 21’inci yılına özel, Tarihi Kentlerin Hafızası: Kent Arşivleri ve Müzeleri kitabı yayımlandı. ÇEKÜL Vakfı tarafından hazırlana kitap, uzmanların kaleminden kent müzeleri kavramına ve TKB’nin müzecilik yaklaşımına yakından bakıyor.

Kitaba ulaşmak için: https://www.tarihikentlerbirligi.org/wp-content/uploads/Kent_Arsivleri_Muzeleri_21inci_Yil_min.pdf

Uzmanların Bakışıyla Kent Müzesi: Tarihi Kentlerin Hafızası: Kent Arşivleri ve Müzeleri, alanın uzmanları tarafından yazılan makaleleri biraraya getiren, farklı kentlerden müze fotoğraflarının da eşlik ettiği zengin bir kitap. Tarihi Kentler Birliğinin müze yaklaşımını “aidiyet” kavramı üzerinden ele alan kitapta Ahmet Ömer Erdönmez “TKB’nin Türkiye’de Müzeciliğe Katkısı”, Ahmet Onur Altun “Kırsal Hafıza Mekânları: Köy Müzeleri”, Kibele Eren “Tarihi Kentler Birliği Müze Eğitimleri”, S. Yeşim Dizdaroğlu “Eğitim Mekânı Olarak Kent Müzeleri”, Ayşen Kılıç Özarslantürk “Koruma Politikaları ve Kent Yaşamında Müzeler” ve Doç. Dr. Nevra Ertürk “Müzelerde Risklere Hazırlık” başlıklı yazılarıyla kent müzelerine farklı perspektiflerden bakıyor. Kitap, son bölümünde TKB’nin 2016 yılından bu yana düzenlediği Müze Özendirme Yarışmasına odaklanarak, yarışmanın içeriğine ve işleyişine dair bilgileri aktarıyor; başlangıcından bugüne, yarışmaya katılan tüm kent ve müzeleri fotoğraflarıyla birlikte yansıtıyor. Tarihi Kentlerin Hafızası: Kent Arşivleri ve Müzeleri kitabı, kapanışı Tarihi Kentler Birliği Müze Envanteri ile yapıyor. Envanter, sayıları her geçen gün artan müzelerle birlikte, sürekli olarak güncelleniyor.

Anadolu’nun farklı ölçekte tarihi kentlerinde müzelerin gelişimi ve niteliğinden eğitim ve korumaya, doğal afetlerin doğal ve kültürel mirasa etkisinden müze yapısının kent ve kentliyle etkileşimine müzeciliği geniş bir çerçevede ele alan kitap, belediyeler ve alanın uzmanları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Kaynak: https://www.cekulvakfi.org.tr/haber/tarihi-kentlerin-hafizasi-kent-arsivleri-ve-muzeleri-kitabi-yayimlandi

%d blogcu bunu beğendi: