Bilgi ve Belge Çalışmaları: Özel Arşivlerde Teori ve Uygulama

Bilgi ve belge yönetimi, her gün zenginleşen, yenilenen, sınırları çok geniş ve çalışması çok keyifli bir alan. Lisans öğretiminden sonra mesleğe atılanlar, zaman içinde bilgilerini arttırarak, daha önce karşılaşmadıkları sorunlara yeni çözümler buluyor, yeni yöntemlerle yenilikçi hizmetler geliştiriyorlar. Bu iyi uygulamaların, hem literatürde hem de öğretim programlarında daha fazla yer almasının çok faydalı olacağına daima inandım. Öğretim programlarımızda, seçmeli derslerden kimilerinin başarılı kütüphaneci ve arşivciler tarafından verilmesini sağlamak için uğraşıyorum. Ancak, bürokratik sebeplerle, bu biraz zaman alacak gibi görünüyor. Rektörlüğümüzden yakın zamanda gelen yazıda ” …biriminizin öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması hususunda, derslerde ve tez danışmanlıklarında öncelikle Üniversitemizin kadrolu öğretim elemanlarının görevlendirilmesi,… ” isteniyor ve bunun sebebi, Sayıştay denetimlerine bağlı mali yükümlülükler diye açıklanıyor. Dersler için durum böyle olunca, Marmara Görsel bellek projesinde birlikte çalıştığımız süreçte bir kere daha teori ile uygulamanın birbirini nasıl tamamladığını gördüğümüz ve vak’a takdimlerinin önemli olduğunu sık sık konuştuğumuz Araş. Gör. Dr. Elif Yılmaz Şentürk ve Araş. Gör. Varol Sağlam ile birlikte düşünmeye başladık. Seçtiğimiz konularda hem teorik çalışmaları hem de konunun diğer ilgilileri, çalışanları, çözüm üretenleri, düşünenleri, farklı bakış açısına sahip olanları ve iyi örnekleri bir araya getirecek bir dizi kitap yayınlamaya karar verdik. İlk kitabın konusunu, önemli ve öncelikli olduğunu düşündüğümüz özel arşivler olarak belirledik.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: